Objednávka projektové dokumentace Modul-LEG®

kompletní postup pro objednání a příprava podkladů


můžete se podívat a vybírat ZDE
Na tuto adresu vám bude přijde projektová dokumentace a faktura
vyberte vaši parcelu zde a odkaz vložte do políčka

Částka - sleva z projektové dokumentace -16175,-Kč bez DPH bude použita na výrobní dokumentaci, což je velká výhoda a to z důvodu toho, že výrobní dokumentaci můžeme kreslit kdykoliv a nemusíme čekat na vaši platbu.


Hypoteční úvěr od Modré pyramidy s garancí nejnižší ceny a zajištění kompletních financí hned v první fázi a to na:

 • Koupi pozemku
 • Výstavbu základové desky
 • Nákup oken a a dveří
 • Zaplacení kompletní dodávky stavebnice Modul-LEG®
!! Hypotéka bez nutnosti dokládání faktur - což je důležité !!

Typové a atypické projekty rodinných domů Modul-LEG® obsahují:

 • stavební a architektonické řešení
 • technickou zprávu s popisem členění domu a využitím jednotlivých místností
 • technické ukazatele (rozměry, plochy)
 • technické řešení všech konstrukcí
 • technickou specifikaci materiálů
 • řešení stropní konstrukce, schodiště a střechy
 • izolace – proti vodě, tepelné, zvukové a radonové
 • specifikaci dřevěných prvků
 • statická zprávu
 • požární zprávu
 • projekty řemesel tj. elektroinstalace, zdravotechnických instalací a vytápění

VZOR - Obsah projektové dokumentace Modul-LEG®

Vzor projektu naleznete zde:


Co potřebujeme od vás:

Podklady – Osazení domu na pozemek

Pro kompletní projektovou dokumentaci od vás potřebujeme doložit podklady k osazení domu na pozemek.Veškeré informace naleznete zde.Podklady ,které je potřeba pro zpracování projektu mít připravené :

 • zaměření pozemku – výškopis a polohopis
 • informace o ochranných pásmech (včetně podmínek jejich správců)
 • územní plán dané lokality – regulativa
 • místa připojení na inženýrské sítě
 • výsledek měření radonu
 • představa umístění domu na pozemku
 • poloha domů na sousedních pozemcích
 • způsob likvidace dešťové vody
 • vedení všech inženýrských sítí:
  • vodovod
  • kanalizace (splašková, dešťová)
  • elektro
  • O2
  • plyn
  • elektronické kabely

Pokud některé podklady nemáte, nebo nevíte kde a jak je sehnat, rádi vše zajistíme nebo poradíme.

Přesný seznam dotčených správců sítí a případný seznam dalších nutných podkladů pro zpracování projektu osazení domu na pozemek upřesní příslušný stavební úřad v místě výstavby rodinného domu.

Ceny všech projektů vč. atypických jsou stejné 42296,-Kč bez DPH

V každém případě vám zavoláme a dohodneme postup projektování.V případě toho, že jste zaškrtli políčko mám zájem o hypotéku váš kontakt bude předán také obchodnímu zástupci Modré Pyramidy,který vás bude kontaktovat a domluví se s vámi na postupu, vytvoří vám cenovou nabídku na financování a jeho výši a zodpoví vám veškeré vaše dotazy.


Postup po objednání projektové dokumentace -Celý projekt:

1/Přijde vám faktura na 100% částku tedy 55663 Kč bez DPH.
2/Při stavbě domu se společností Modul-LEG vám bude ve fakturaci domu odečtena částka - sleva na Projektovou Dokumentaci v hodnotě 13 368,-Kč BEZ DPH. Poté je vaše cena za kpl projektovou dokumenzaci 42296,-Kč BEZ DPH.
3/Jestliže jste zaškrtli možnost použít slevu z Projektové dokumentace na výrobní dokumentaci(17 000,-Kč bez DPH), bude tato částka použita na výrobní dokumentace, což je velká výhoda a to z důvodu toho, že výrobní dokumentaci můžeme kreslit kdykoliv a nemusíme čekat na vaši platbu.
4/Fakturu zaplaťte co nejdříve, nečekejte na datum splatnosti, kontaktování od projektanta budete až po jejím 100% uhrazení.
5/Po zaplacení faktury budete kontaktování projektantem p. Berkovou s naší projekční spolupracující firmy G-servis, která projektovou dokumentaci na systém Modul-LEG® pro nás kreslí-projektuje.
6/Připravte si prosím podklady,změny,které chcete na domě provézt, nejlépe stylem půdorysu na papír s uvedenými změnami a tyto podklady poté následně po kontaktování projektantem mu odešlete na jeho email.
5/Od projektanta vám budou zasílány náhledy domů a po vašem odsouhlasení těchto návrhů se vám poté bude projektová dokumentace kreslit-projektovat.
6/Projektová dokumentace bude kompletně hotová k předání vám max.1 měsíc a 14-dní a to po odsouhlasení těchto návrhů a obdržení kpl podkladů od vás.
7/Poté bude projektová dokumentace odeslána k nám do firmy Modul-LEG s.r.o. , kde se do ní přidá: Statický posudek a PENB-průkaz energetické náročnosti budov a okamžitě je vám zasílána na adresu, kterou jste uvedli do objednávky.


Postup po objednání projektové dokumentace -Malý projekt:

1/Přijde vám faktura na 100% částku malého projektu.
2/Při stavbě domu se společností Modul-LEG® a objednání stejného celého projektu jako byla vaše objednávka malého projektu, vám bude ve fakturaci domu odečtena tato částka malého projektu. Budete ho tedy mít zcela ZDARMA.
3/Po zaplacení částky vám přijde malý projekt elektronicky na emailovou adresu, kterou jste uvedete v objednávce.

Malý projekt dodáváme pouze elektronicky a obsahuje:
 • stručnou technickou zprávu
 • výkresy jednotlivých podlaží v měřítku 1:100
 • pohledy v měřítku 1:100

Objednání předprojektu pro Banky

Některé banky vyžadují ke schválení hypotéky-úvěru tzv. předprojekt. K tomuto účelu si můžete tuto objednávku předprojektu u nás také objednat.

Co je obsahem předprojektu:

 • Stavební část
 • Osazení domu na pozemek
 • Souhrnná technická zpráva

! Vývody vody a kanalizace budou zpracovány pouze orientačně, přesně poté bude přepracováno na základě do-objednávky zdravotechniky ve velkém projektu !

Jaká je cena za tento předprojekt:

Cena za tento předprojekt je 34 700,-Kč vč.DPH, nicméně po doobjednání zbylých podkladů k projektu pro stavební povolení, tedy: požárního řešení, zdravotechniky, elektra , PENB a statiky, je celková cena za projektovou dokumentaci opět stejná, jako u každého našeho projektu tedy 55663,-Kč bez DPH. Jestliže s námi budete stavět je pro vás konečná cena za kpl projektovou dokumentaci 55663,-Kč bez DPH.

Dodání předprojektové dokumentace bude do 14 až 20 pracovních dnů od vašeho písemného odsouhlasení náhledů stavebním části G-servisu .

Co od vás potřebujeme:

 • informace o ochranných pásmech (včetně podmínek jejich správců)
 • územní plán dané lokality – regulativa
 • místa připojení na inženýrské sítě
 • představa umístění domu na pozemku - váš náčrt
 • vedení všech inženýrských sítí:
  • vodovod
  • kanalizace (splašková, dešťová)
  • elektro
  • O2
  • plyn
  • elektronické kabely